ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-17.30น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักสายๆใส่ปุ๋ยในแปลงผักและกลับมาทำงานกลุ่มของแต่ละคนส่วนตอนเย็นรดน้ำแปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)