ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 17.00 น. เช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ ช่วงสายแยกย้ายทำงานกลุ่ม ตอนเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)