ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-17.30น ตอนเช้าเตรียมเอกสารข้อมูลจัดสถานที่จัดกิจกรรมและอบรมโครงการการรณรงค์การปลูกฝังการออมในชุมชน ณ โรงเรียนวัดดอนมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)