ไม่ใช่ผู้วิเศษ "เห็ดโคนไฟ"


ออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ก็ต้องหาทางแก้ไขและจัดวางระบบให้รัดกุม..สิ่งหนึ่งที่มาช่วยขจัดและแบ่งเบาปัญหาได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ"ความสุข"ที่ได้รับจากผู้คนที่เราได้ร่วมงานกัน ขอขอบคุณโอกาสดี ดี ที่ผ่านเข้ามาเสริมเพิ่มให้พลังกาย และพลังใจเข้มแข็ง ขอขอบคุณพื้นที่จาก G2K ที่ช่วยแบ่งเบาข้อมูลต่างๆ ของข้าพเจ้าเอาไว้ และส่งต่อไปยังผู้คนทั่วไปบนโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ด้วยนะครับ.....เพราะฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ.....

                                                                           -พอมีเวลาว่างได้นิดหน่อย ก็ต้องรีบนำเอาข้อมูลและภาพต่างๆ ที่เก็บเอาไว้มาบันทึกบนสมุดออนไลน์เล่มนี้ครับ...กับเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ลงไปปฏฺิบัติในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแน่นเอี๊ยด....แต่ก็ได้จัดระบบงานเอาไว้บ้างแล้ว ดังนั้นคิวงานต่างๆ จึงเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ครับ..การได้ทำอะไรหลายๆ อย่างในเวลาอันจำกัดนี่ก็ถือว่าเป็นการ"กระตุ้นพลัง"ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ 5555 อาจจะล้าถอยไปบ้าง แต่พอได้หวนกลับไปรับรู้ถึง"ความสุข"ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับและส่ง"ความสุข"สะท้อนกลับมมาให้เราในรูปแบบต่างๆ แล้วก็ทำให้เรามีพลังใจ และพลังกาย ที่จะสู้ต่อไปได้อย่างอบอุ่นใจครับ....เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาผู้อ่านทุกท่านไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้างนั้น พร้อมแล้วตามผมไปชมเรื่องราวดี ดี จากชุมชนเล็กๆ แห่งนี้พร้อมๆ กันได้เลยคร้าบ....

2.เช้าของวันพุธที่ 26 ก.ค.60 เป็นวันที่ผมได้นัดสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ตำบลพรานกระต่าย ประกอบด้วยเกษตรกรในหมู่ที่ 7,8,12 รวมทั้งหมด 100 ราย เข้าร่วมอบรมตาม "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามแผนงานปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"ชื่อโครงการค่อนข้างจะยาวไปสักหน่อย ทั้งนี้ก็คงจะต้องให้ครอบคลุมถึงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานน่ะครับ 5555 เมื่อเกษตรกรมาถึง ณ สถานที่อบรม คือ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม ซึ่งได้กรุณาสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานในวันนี้แล้ว พี่น้องเกษตรกรก็ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรมในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกันครับ....

2.ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตัวผมเองในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ได้จัดเตรียมห้วข้อในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มพัฒนาด้านการบริหารจัดการในการผลิต ทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตให้มีความเหมาะสมและทันสมัย นำไปสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและชะลอการจำหน่ายหัวมันสด การเชื่อมโยงตลาด เพื่อลดต้นทุนการผลิตและมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมท สร้างอำนาจต่อรองและมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในตลาดได้ ครับ....และหัวข้อที่เกี่ยวข้องในวันนี้ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ดังนั้นผมจึงเชิญวิทยากรเกษตรกรคนเก่ง นามว่า"คุณนวปัท กาญจนกำแพง(เสื้่อคลุมแขนยาวสีขาว)"เกษตรกรคนเก่งที่รอบรู้ในเรื่องต่างๆ ของการเกษตรมาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้ครับ...โดยได้รับเกียรติจาก"นายวีรวุฒิ  วุ่นอภัย เกษตรอำเภอพรานกระต่าย(เสื้อม่อฮ่อม)"มาร่วมเปิดงานและร่วมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานต่างๆ ด้วยละครับ...

3.เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ต่อไปก็ก้าวสู่ภาคการบรรยายและให้ความรู้ต่างๆ ตามประเด็นที่กำหนดเอาไว้ครับ งานนี้"ผู้ใหญ่สมควร เผือกเพ็ง(เสื้อสีฟ้า)ได้ทำหน้าที่ในการกล่าวต้อนรับและเชิญวิทยากรด้วยตนเอง ขอบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่สมควรค่อนข้างที่จะกลัวไมค์และไม่กล้าพูดครับ..พอได้ออกงานบ่อยๆ ก็ทำให้มีความกล้าแสดงออกและสามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ 555 สุดยอดจริงๆ ครับ...

4.ในภาคของวิชาการและประสบการณ์ตรงในการประกอบอาชีพด้านการปลูกมันสำปะหลัง เกษตรกรได้รับความรู้จากวิทยากรเกษตรกรคนเก่งอย่างเต็มที่ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ มากมายเลยล่ะครับ ส่วนตัวผมเองนั้นทำหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพผ่านทางสื่อออนไลน์ครับ ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมมีความตั้งใจและได้รับความสนใจในการรับความรู้ในครั้งนี้ได้เป็นอย่างมากทีเดียวครับ....

5.หลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ อย่างครบถ้วนกระบวนความแล้ว ก็ได้เวลาพักผ่อนและร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันแล้วล่ะครับ...ถือเอาโอกาสนี้ให้พี่น้องเกษตรกรและวิทยากรได้ร่วมสนทนากันเพิ่มเติมในส่วนที่สนใจต่อเลยครับ....บรรยากาศของการ"ล้อมวงกินข้าว"แบบนี้ใช้ได้ดีและที่สำคัญ"อิ่มอร่อย"ไปพร้อมๆ กับ"มิตรภาพดี ดี"ด้วยล่ะครับ...555

6.ก่อนกลับวันนี้ผมได้รับของฝากเป็น"เห็ดโคนไฟสดๆ "ที่แฟนของผู้ใหญ่สมควรได้มอบให้กับผมกลับไปปรุงเป็นอาหารมื้อเย็นด้วยล่ะครับ...และนี่ก็คือ"อาหารอร่อยๆ"ที่หาเก็บได้จากในป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ครับ....ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ....

7.ออกจากหมู่ 7 แล้วผมก็เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"ในเขตตำบลพรานกระต่ายกันต่อครับ...สำหรับเรื่องราวดี ดี จากโครงการนี้ผมจะนำเอามาบันทึกให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ...เพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดมากมาย เอาไว้รอติดตามอ่านในบันทึกต่อไปก็แล้วกันนะคร้าบ...555

8.และนี่ก็คือบทสรุปของงานที่ได้ปฏิบัติในวันนี้ครับ....ความอร่อยไม่เคยปราณีใคร ณ บ้านไร่ Hi Hug House ของผมในมื้อค่ำวันนี้ครับ....กับเมนู"เห็ดโคนไฟต้มน้ำปลา"คร้าบ......555

สำหรับวันนี้....ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ตามมาร่วมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรในชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ด้วยนะคร้าบ...

"ก็เพราะฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ....."

                                                                                                    สวัสดีครับ

                                                                                                     เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                     27/07/2560

คำสำคัญ (Tags): #โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน#โครงการ 9101#กรมส่งเสริมการเกษตร#50ปีกรมส่งเสริมการเกษตร#โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง#นายบุญส่ง จอมดวง#เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร#เกษตรตำบล#วีรวุฒิ วุ่นอภัย#นวปัท กาญจนกำแพง#สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย#สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร#มันสำปะหลังแปลงใหญ่#กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2#โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังแบบแปลงใหญ่#MRCF#Change to the Best#T&V System#T&V#Hi Hug House#เห็ดโคนไฟ#g2k#ไม่ใช่ผู้วิเศษ#มื้อกลางวัน#ภัตตาคารบ้านทุ่ง#ความสุข#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์#นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ#การปลูกมันสำปะหลัง#แป้งมัน#โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม#ตำบลพรานกระต่าย#ล้อมวง#วิทยากรเกษตรกร#Smart Farmer#เห็ดโคนไฟต้มน้ำปลา#ก็เพราะฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ
หมายเลขบันทึก: 631735เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2017 16:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กรกฎาคม 2017 17:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

จะพิมพ์ว่า

เห็ดโคนดอกใหญ่มาก

ชอบใจมีกิจกรรมต่อเนื่องครับ

ดุแลสุขภาพบ้างนะครับ


ทำไมเรียก.."เห็ดโคน ไฟ"..เจ้าคะ..เห็นอยู่ในถุง...เพาะได้แล้วรึ...ต่างกับเห็ดโคน..ธรรมชาติ..อย่างไร..เอ่ย..

-สวัสดีครับครูขจิต

-ช่วงนี้ภารกิจเริ่มผ่อนเบาลงไปได้บ้างแล้วขอรับ

-พอมีเวลได้คลายสมอง

-เดินป่าพักผ่อนกายาขอรับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ียมและให้กำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับยายธี

-เห็ดโคนไฟ เท่าที่ผมได้เรียนรู้โดยไม่ได้อิงหลักวิชาการใดๆ นั่นก็คือ ชาวบ้านบอกว่าเห็ดโคนไฟจะมีลักษณะดอกเล็กและตีนเห็ดจะไม่ยาวเหมือนเห็ดโคนใหญ่ครับ

-และที่สำคัญเห็ดโคนไฟจะออกมาให้เราได้ลิ้มลองก่อนเห็ดโคนใหญ่

-สำหรับตัวผมเองแล้วคิดว่าเห็ดโคนไฟเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ

-ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี