วันที่13กรกฏาคน2560

9.30 วันนี้รับคณะ เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)