วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

ออกนอกศูนย์ไปร้าน โอทอปเพชรน้ำทรัพย์

ทำรั้ว เพื่อให้ทัศนีย์ภาพของร้านสวยดึงดูดลูกค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)