18 ก.ค. 2560 จัดเวทีโครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน

8.30   น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. รับประทานอาหารที่ศูนย์

11.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์เเละวัตถุดิบในการทำน้ำยาล้างจาน

13.45 น. ทานอาหารเที่ยง

14.30 น. เตรียมอาหารว่างให้ผู้เข้ามารับฟัง

16.00 น. จัดเตรียมสถานที่

18.00 น. เปิดพิธีการจัดเวทีโครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน

20.00 น. เสร็จสิ้นการจัดเวทีโครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)