วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 49  เป็นวันที่เราชาวชุมชนคนชุดเขียวจะต้องรายงานความพร้อมของการจัดเตรียมนิทรรศการและบูทงานห้องผ่าตัด ซึ่งจะร่วมในมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้ง 3 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 ที่ไบเทค บางนา

เวลา 08.15 หลังจากเรานั่งสมาธิ รับ-ส่งเวร และทบทวนการดูแลผู้ป่วยในวันที่ผ่านมาแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับมอบหมายก็รายงานความคืบหน้ากัน

 • โดยดิฉันเริ่มรายงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบก่อน คือ การจัดทำ CD การจัดการความรู้ของสถาบัน ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาใน CD จะกล่าวเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสถาบันและตัวอย่างหน่วยงานที่มีการนำการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคนและคุณภาพงานได้แก่

         1. โครงการการพัฒนาสถาบันบำราศนราดูรเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งชาติในการดูแลและฝึกอบรมโรคเอดส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของไทยและสหรัฐอเมริกาThailand United Collabolation : TUC

         2. การจัดการความรู้กับการพัฒนา คนและ คุณภาพ ของหน่วยงานห้องผ่าตัด

 

 CD การจัดการความรู้ของสถาบันบำราศนราดูร ความยาว 18 นาที

 

 • คุณจินตนาและจิตร์ดาวรรณ รายงานว่าส่วนของการทำแผ่นพับ CQI และนวัตกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อแจกแก่ผู้สนใจจัดทำทั้งสิ้น 5 เรื่องเสร็จแล้ว ได้แก่
 1.  การป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรจากการตรวจนับผ้าปนเปื้อนในห้องผ่าตัด
 2. การประยุกต์ใช้ถุงพลาสติครองน้ำและสารคัดหลั่งในการผ่าตัดนิ่วในไต
 3. การประดิษฐ์เหล็กเกือกม้าคล้องรถเปลนอนรับ-ส่งผู้ป่วย
 4. การติดตั้งถังออกซิเจนกับรถเปลนอนรับ- ส่ง ผู้ป่วย
 5. การใช้ผ้าก๊อสแทน Webril ในการใช้เครื่องรัดห้ามเลือดผ่าตัดทางกระดูกและข้อ

 

 • น้องวริศราแจ้งว่าได้ร่วมกับพี่วนิดาทำคู่มือ เนื้อหา รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI แยกเป็นเล่ม ๆ อย่างสวยงามเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้อ่านรายละเอียดและมีภาพประกอบ วึ่งจะทำให้เข้าใจมากขึ้น

 

 •        

หน้าตาของคู่มือที่น้องวนิดาและวรศราช่วยกันทำอย่างสวยงาม

 

 • สำหรับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถเปลนอนรับ-ส่งผู้ป่วย  ถ้าหากต้องเอารถเปลนอนรับ-ส่งผู้ป่วยไปในงานจริง สงสัยว่าดิฉันต้องใช้รถสิบล้อขนไปร่วมงาน และอาจจะได้ลงข่าวหน้าหนึ่งก้เป็นได้ อย่ากระนั้นเลย ให้พนักงานสุดหล่อของชุมชนคนชุดเขียวช่วยกันจำลองรถเปลนอนสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยผ่าตัด ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะสามารถนำไปโชว์ในมหกรรมได้จะดีกว่า ซึ่งเขาก็สามารถทำกันได้ดีมากและสำเร็จดังรูป
 • รถเปลนอนขนาดจำลองที่ผลิตโดยพนักงานห้องผ่าตัด

  ซึ่งเหมือนของจริงมาก ๆ ลองทายซิว่าขนาดและราคาเท่าไหร่ ?

   

  เปรียบเทียบขนาดรถที่จำลองให้ดูกับขนาดโทรศัพท์ของจริง

  ลงทุนไม่เกิน 100 บาทก็ได้รถจำลองที่เหมือนของจริง

   

  • พี่สุกัญญาและน้องพิมพาจัดทำสมุดเยี่ยม และแบบฟอร์มสำหรับเซ็นต์รับ CD การจัดการความรู้ ก็ทำได้เสร็จเรียบร้อย

   

  จากรายงานทั้งหมด ดิฉันอดที่จะปลาบปลื้มไม่ได้ว่าพวกเราชาวชุมชนคนชุดเขียว ชุมชนเล็ก ๆ แต่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมคิด ร่วมทำจนปรากฏเป็นผลงานการจัดการความรู้ที่น่าภาคภูมิใจจริง ๆ สรุปว่าการเตรียมพร้อมสำหรับนิทรรศการและบูทห้องผ่าตัดสำเร็จ 1000 เปอร์เซ็นต์

   

  "...มาละเหวย มาละวา....ท่านผู้ชมท่านใดที่ไปร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 กรุณาแวะเยี่ยมชมบูทของสถาบันบำราศนราดูรและห้องผ่าตัดนะคะ งานนี้มีของดี แถมดูดี ๆ มีรางวัลด้วยจ้า.... แจก..แหลก...แจกไม่อั้น แจก....ทั้งตัวและหัวใจแห่งการแบ่งปัน เจ้าค่ะ..."