จาก Operational KM สู่ Strategic KM คณะแพทย์ มข.(ตอนที่สอง)


31 มกราคม 2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่ม KM Facilitator เรื่อง “เทคนิคที่จำเป็นสำหรับ facilitator ” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โดยแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจ Strategic KM และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของผู้เป็น facilitator โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) แนวคิดการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 2) Facilitator ที่ดีควรเป็นอย่างไร 3) เทคนิคการถอดบทเรียน 4) Deep listening 5) พลังกลุ่ม CoPs และ 6) Creative thinking ซึ่งกิจกรรมใน 6 ทักษะนี้ใช้วิทยากรที่มีศักยภาพของเราเองเป็นผู้ถ่ายทอด

 

27 มีนาคม 2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Note taker เรื่อง “บันทึกง่ายๆ... สไตล์คุณลิขิต” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็น Note Taker (หนึ่งใน KM Team ของหน่วยงาน) มีทักษะหลากหลายด้านในการเป็น note taker ที่มีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าว เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การจับประเด็น การจดบันทึกที่รวดเร็วครบถ้วน การเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของเรื่องเล่า และที่สำคัญให้มีทักษะในการออกแบบและจัดเก็บความรู้ที่สำคัญอย่างเป็นระบบหรือเป็นคลังความรู้ (Knowledge Asset) ที่สามารถเข้าถึงง่าย พร้อมทั้งต่อยอดและพัฒนาความรู้ได้ไม่สิ้นสุด นำกิจกรรมโดย คุณอุบล จ๋วงพานิช และคณะ

 

30 มีนาคม 2560 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learn to Think & Write” ให้กับหน่วยงาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการระดมสมอง (Brainstorming) รวบรวมทางเลือกและการแก้ปัญหา จากการเรียนรู้ข้อมูลในหน่วยงานตนเองและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

จากการจัดกิจกรรมหลายครั้งที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นกลุ่มบุคลากรบางกลุ่มที่มีความสนใจเครื่องมือ KM อย่างแท้จริง ทางทีมผู้บริหารจึงจัดให้มีการศึกษาดูงานใน “โครงการ KM on tour” ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เพื่อศึกษาแนวคิด เทคนิค วิธีการการบริหารทรัพยากรบุคล และการส่งต่อองค์ความรู้ จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (สระบุรี) จำกัด ด้วยความเชื่อที่ว่า "คน" เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถสร้างและพัฒนาได้ และ ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อศึกษาการส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น การสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานให้มีความทันสมัย

 

ในประเด็นการนำความรู้สู่การเก็บเข้าคลังความรู้ (KM. Med IT) นั้น ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ร่วมมือกับ อ.ศักดา วราอัศวปติ ภาควิชาพยาธิวิทยา โดยมีเจ้าหน้าที่สารสนเทศของคณะฯ ช่วยกันออกแบบ เว็ปไซต์ เพื่อวางรูปแบบเนื้อหาที่เหมาะกับการจัดเก็บ การนำไปใช้และอื่นๆ

เป็นที่น่าเสียดายที่การจัดเก็บองค์ความรู้ในคลังความรู้เดิมของคณะแพทย์ มข. ที่มีมากว่า 10 ปี สูญหายไปกับ browser ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถกู้คืนได้ ทางสำนักงานคงได้เพียงมีความพยายามค้นหาเท่าที่สามารถทำได้

 

นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆ ที่จัดกันขึ้นมาเองอีกมากมาย จนเป็นที่น่ายินดี อาทิเช่น (สนในอ่านกิจกรรมได้ใน KM MD KKU https://www.facebook.com/pg/kmmdkku/posts/) Student KM ครั้งที่ 1 : SWOT analysis as KM methodology ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม MRI ตึก MRI คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยนักศึกษาแพทย์ เป็นต้น

 


งานที่ท้าทายของคณะฯ ลำดับถัดมา คือ การกระตุ้นทีม เข้าช่วยเหลือทีม สนับสนุนให้มีการนำเครื่องมือ KM ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติไปสร้างงาน และติดตามผลลัพธ์ ซึ่งทีมผู้บริหารคณะแพทย์ฯ คงต้องใช้ความอดทน มุมานะ มุ่งมั่น อย่างเอาจริงเอาจังและต่อเนื่อง เพื่อมิให้สูญเปล่ากับการลงทุนทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาในห้วงสุดท้ายนี้  

...


โดยสรุป

KM เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนางานแบบเหวี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้างานสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนางานตนเอง (Operational KM) ได้ 

ขอเพียงแต่ผู้บริหารไม่ลืมว่า หากต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบเหวี่ยง เพื่อนำพาคณะฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ในเวลาอันสั้น ควรใช้ Strategic KM อย่างมีประสิทธิภาพ

จะว่าไป ทั้ง Operational KM และ  Strategic KM  เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป เพราะต่างต้องพึ่งพิงกัน

ท้ายที่สุด ผู้เขียนเชื่อมั่นในฝีมือทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นอย่างมาก ว่าจะสามารถผลักดันต่อเนื่องสู่จุดมุ่งหมายได้

(แล้วอย่าเผลอล่ะ... อิอิ...)

ด้วยรัก และผูกพัน คนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กฤษณา สำเร็จ

(วิสัญญีพยาบาล) พยาบาลเชี่ยวชาญ

13 กรกฎาคม 2560

...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๑ : เรียนรู้...ว่าด้วยเรื่อง คุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น#Strategic KM คณะแพทย์ มข.

หมายเลขบันทึก: 631129, เขียน: 16 Jul 2017 @ 15:53 (), แก้ไข: 17 Jul 2017 @ 22:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)