ตัดต้นไม้หน้าศูนย์ 6 ก.ค. 2560

08:30 ทำความสะอาดหน่วยฝึก

09:00 ตัดต้นไม้หน้าศูนย์

10:00 ติดตั้งป้ายเกี่ยวกับศูนย์

12:00 พักกินข้าว

13:00 ทำงานกลุ่ม

17:00 ไปประชุมที่วัดบ้านฆ้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด

18:00 กับศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)