ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่4ก.ค.พ.ศ.2560


เวลา08.00-17.30น เช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษบ่ายทำอาหารเจตอนรับแขกธรรมมะและทำงานกลุ่มเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

ภาพบรรยากาศการทำงานกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)