ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สัมนาระหว่างฝึกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มหน่วยฝึกที่ 3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)