ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 06.30 น. - 17.30 น. เช้ารดน้ำผักปลอดสารพิษ ตอนเที่ยงเข้าศูนย์เตรียมทำอาหารเจให้กับศูนย์ และเตรียมข้อมูล จัดเวทีชาวบ้านในวันพรุ่งนี้ ตอนเย็นรดน้ำผักปลอดสารพิษ



รดน้ำผักตอนเช้า



รดน้ำผักตอนเย็น



เตรียมข้อมูลจัดเวทีชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



ความเห็น (0)