ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 17.30 น. เข้าศูนย์เตรียมสถานที่และข้อมูลเพื่อจัดเวทีชาวบ้านกลุ่มย่อย และตอนเย็นรดน้ำผักการจัดเวทีชาวบ้านภาพจากจัดเวทีชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)