การอบรมสองวันที่ผ่านมาฝ่ายบริหารรู้สึกดีใจกับความตั้งใจของคณะครูที่สนใจจนไม่ห่วงการรับประทานอาหาร บางครั้งเหมือนอบรมนักเรียนจริงๆครับ