การอ่านมีหลายประเภท

1. อ่านแล้วสนุก

2. อ่านแล้วไม่เครียด

3. อ่านแล้วนอนหลับ