วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 09:00 น. ต้อนรับคณะดูงานจาก กศน.อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา 13:00 น. อาจารย์ ธงชัย ศรีเมือง มาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาที่มาฝึกงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์

เวลา 17:00 น. เดินทางกลับเพื่อเตรียมตัวนำเสนอโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)