ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วันที่ 17 มิถุนายน 2560

วันที่17 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00น. ได้ไปยังศุนย์ ลุงวิฑูรย์ ได้ให้กลุ่มนักศึกษาฝึกงานเก็บไข่ไก่ที่ทางศูนย์เลี้ยงไว้มาเรียงใส่แผง

11.00น. ได้นั่งพูดคุยกันเรื่องการวางโครงการ

13.20น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.30-17.10น. ได้เข้าการรับฟังการประชุมจากอสม.

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)