ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วันที่16 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่16 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา9.00-11.00น. ทางศูนย์ฝึกได้ให้กลุ่มนักศึกษาฝึกงานทำความสะอาดและให้อาหารกระต่าย ที่ทางศุนย์ได้เลี้ยงไว้

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.20-17.00น. ได้กลับมายังที่พักเพื่อทำการแก้งานที่ผิดพลาด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)