ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 24มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 06.30-17.30 น.เข้าศูนย์เเละรดน้ำผักปลอดสารพิษ ตอนเช้าเเละทำงานหาข้อมูลเพิ่มข้อมูลโครงสร้างของกลุ่มย่อยเเละลงเก็บข้อมูลเพิ่มเเละตอนเย็นรดน้ำผักปลอดสารพิษ
รดน้ำเเปลงผักตอนเช้า


ภาพการรดน้ำที่ชาวบ้านเอามาให้ที่ศูนย์ฝึก


ภาพการรดน้ำผักปลอดสารพิษตอนเย็น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)