ฝึกงานที่ศูนย์ทำกิจวัตร ประจําวัน 24 มิ.ย. 2560

24 มิ.ย. 2560

8.00 น. รับประทานอาหารเช้า

8.45 น. ออกเดินทางไปศูนย์ฝึก

9.50 น. ถึงยังศูนย์ฝึก เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมทำงาน

11.00 น. กวาดใบไม้รอบๆศูนย์ฝึก

12.00 น. รับประทานอาหากลางวัน

13.00 น. รดน้ำเเปลงผักเเละถอนหญ้าบริเวณเเปลงผัก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)