ประวัติสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเป็นมา

ในคราวที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีอายุครบรอบ 10 ปี ในปี พ.ศ. 2517 ศิษย์เก่าจำนวนหนึ่งได้หารือกันที่จะจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2516 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การสานสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบรรดาศิษย์เก่าทั้งมวล อีกทั้งข้อมูลปี พ.ศ. 2516 มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 705 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากพอสมควร จากการหารือดังกล่าว จึงมีความเห็นร่วมกันจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายอัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 2 (มข.2) เป็นประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คนแรก


ล่วงถึงปี 2520 ชมรมศิษย์เก่า ได้เลือกให้ นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ เป็นประธานชมรมคนถัดมาและได้หารือกันเพื่อยกฐานะชมรมศิษย์เก่าขึ้นเป็นสมาคมศิษย์เก่า จึงได้มอบหมายให้ นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อนายทะเบียนสมาคมจังหวัดขอนแก่น และได้รับทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามใบอนุญาตเลขที่ 125/2521 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2521 โดยมี นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 3 (มข.3) เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรก มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 25 คน มีที่ทำการ ณ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ อีก 9 สมัย โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมาคมฯ

พัฒนาการสมาคมศิษย์เก่า

ในวาระครบรอบ 30 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอำนาจ พรหมสูตร ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 7 (มข.7) ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฯ ต่อจากกรรมการสมาคมฯ ชุดแรก ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2538 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 และได้ย้ายที่ทำการสมาคมฯ ไปที่อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อีก 1 สมัย แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ จนกระทั่ง นายจีระ ไตรถวิล ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 5 (มข.5) ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ


เมื่อนายจีระ ไตรถวิล เข้าทำหน้าที่นายกสมาคมฯ จึงได้มีการจดทะเบียนสมาคมฯ อีกครั้งตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2543 ลงวันที่ 28 เมษายน 2543 และได้เล็งเห็นว่าบ้านพักของศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อดีตอธิการบดี ซึ่งเป็นบ้านพักบุคลากรหลังแรกของมหาวิทยาลัย สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงและอนุรักษ์ไว้ เพราถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า จึงได้ขออนุมัติทางมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงและใช้เป็นที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นศูนย์ประสานงานของชมรมศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่าของคณะต่างๆ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงในเดือนมกราคม 2544 แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2544 การปรับปรุงครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการออกแบบโดย ผศ.ธนู พลวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในขณะนั้น มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทั้งสิ้น 912,741.89 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 400,000 บาท และได้มีพิธีเปิดสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 และได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ

ที่มา : ภาพข่าวประจำวัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544

อาคารที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2559 อาคารที่ทำการสมาคมฯ ชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก และคณะกรรมการสมาคมฯ ที่มีนายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 12 (มข.12) เป็นนายกสมาคมฯ จึงได้หารือกันและมีมติเห็นควรให้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการสมาคมฯ โดยได้เชื้อเชิญศิษย์เก่าร่วมสมทบทุน บริจาคเงินและสิ่งของรวมมูลค่า 1,850,000 บาท และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559 และในวันที่ 27 มกราคม 2560 สมาคมฯ ได้นิมนต์พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสฺสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี มาเจิมป้ายสมาคมฯพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลภาสกร เตือประโคน ปรับปรุง/เรียบเรียง 20 มิถุนายน 2560

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก http://kkualumni.org/about.php / หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น / คุณสิทธิชัย ยินดีชาติ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)