วันเสาร์ที่17มิถุนายน2560

10.00 อาจารย์ฝ้ายมานิเทศครั้งที่หนึ่ง


14.00 ไปสำรวจโรงเรียนคิดถึงวิทยาและป่าชาวบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)