วันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2560


9.30 สับไก่เตรียมงานสำหรับกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ที่มาทำฝ่ายชะลอน้ำ

12.00 ขนขนมส่งศูนย์โอทอปของบ้านน้ำทรัพย์


13.30 พาครูสอนม้าที่ศูนย์บ้านน้ำทรัพย์ส่งโรงพยาบาล แพ้ยา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)