ทำงานกลุ่มและรถน้ำต้นไม้ 5 มิ.ย. 2560

5 มิ.ย. 2560

8:30 น. รถน้ำต้นไม้

09:00 น. ตัดหญ้าหน้าศูนย์

10:00 น. ทำงานกลุ่ม

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. ทำงานกลุ่ม

17:30 น. เลิกงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)