ศูนย์ฝึกอาชีพชุชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรบุรี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.30น ณ มหาวิทยาลัยศิลปกรนครปฐมได้ไปอบรบโครงการศิลปะการออกแบบเพื่อพัฒนาสินค้าสู่มาตาฐานระดับสากลการอบรมครั้งนี้ทางศูนย์และประธานได้ให้นักศึกษาฝึกงานใีส่วนร่วมมให้การเข้าอบรมในครั้งโดยได้ให้นักษาศึกเข้าร่วม 2 คนและได้ให้เก็บข้อมูลต่างๆเพืชื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการทอผ้าภายในศูนย์และการแนะนำในส่วนต่างๆ เช่น การทำลวดลายเพิ่มเติมต่างจากเดิมเป็นต้น

ส่วนนี้คือการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆละการแบ่งกลุ่มของสินค้าทอผ้า


สินค้าของศนูย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวและประธานศูนย์ที่ได้นำนักศึกษาฝึกงานเข้าอบรมกับโครงการดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)