ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 8.30 - 9.00 น. นั่งฝังป้าขวัญยืนเล่าเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาธรรมมะและมอบหมายงาน

เวลา 9.00-12.00 น. ทำความสะอาดห้องพระภายในศูนย์ฝึก

เวลา 13.00-17.00 ทำความสะอาดห้องพระและจัดเตรียมอาหารเจพร้อมจัดห้องประชุมฟังป้าขวัญยืนเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมมะและมอบหมายงาน
ทำความสะอาดห้องพระภายในศูนย์ฝึกจัดเตรียมอาหารเจต้อนรับผู้มาประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)