4 มิ.ย. 2560 ทำความสะอาดศูนย์และทำปฎิทินปฏิบัติงาน

4 มิ.ย. 2560

8.30 รับประทานอาหารที่ศูนย์การเรียนรู้

9.30 พัฒนาภายในศูนย์

12.30 รับประทานอาหาร

13.30 วางแผนปฏิบัติงานในการทำTimeline

17.30 เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)