ลงพื้นที่ชุมชนสัมภาษณ์ชาวบ้านเเละเก็บข้อมูลบ้านบ่อมะกรูด 3 มิ.ย. 2560

3 มิ.ย. 2560

8.30 น. รดน้ำเเปลงผักที่ปลูกไว้

9.15 น. ลงพื้นที่ชุมชนสัมภาษณ์ชาวบ้านเรื่องประวัติความเป็นมาของบ้านฆ้องเเละบ้านบ่อมะกรูด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.45 น. กลับเข้าศูนย์ฝึก

14.00 น. รวบรวมข้อมูลเเละทำใส่กระดาษเพื่อทำเเผนที่เดินดิน

16.00 น. ให้อาหารปลาภายในศูนย์ฝึก

17.45 น. พักผ่อน เเละ เตรียมตัวรับประทานอารหารมื้อเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)