ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560เวลา 08.00 - 17.00 น. ลงชุมชนตำบลดอนมะนาวหมู่ที่ 2 วาดแผนที่เดินดินและเขียนประวัติของศูนย์และได้สอบถามข้อมูลชุมชนจากชาวบ้ตำบลดอนมะนาวหมู่ที่ 2


วาดแผนที่เดินดินชุมชนตำบลดอนมะนาวหมู่ที่ 2


เขียนประวัติของศูนย์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)