ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.00 น. เข้าไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าไปสอบถาม เเบบสัมภาษณ์ของชุมชน สอบถามประวัติองชุมชนโครงสร้างของชุมชน เเผนที่ของชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบล ดอนมะนาว ได้สอบถามเรื่องปัญหาเเละอุปสรรคของชุมชนลงพื้นที่สอบถามข้อมูล


สอบถามข้อมูลจากป้าขวัญยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)