ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ลงชุมชนตำบลดอนมะนาวหมู่ 2 วาดแผนที่เดินดินและเขียนประวัติของศูนย์ โครงสร้างของศูนย์ ประเพณีวัฒนธรรมของศูนย์ และได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนตำบลดอนมะนาวหมู่ 2


วาดแผนที่เดินดินของชุมชนตำบลดอนมะนาว


เขียนประวัติของชุมชนตำบลดอนมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)