แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วัยทำงานฟันดี ปีที่สอง (๑)

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต่อเนื่องมานะคะ จาก วัยทำงานก็อยากฟันดีนะ๑๔ พื้นที่มีความหมาย : วัยทำงานฟันดี

ปีแรกประชุมร่วมวางแผน เข้าอบรมพัฒนาสมรรถนะ แล้วก็กลับมาพื้นที่ของเรา เขียนโครงการ ดำเนินการต่อ

ออกแบบสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน นอกสถานประกอบการ (ภาคเกษตร)

ถึงเวลานัดหมาย ทีมจัดการกลางออกเดินสายประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละภาค

๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นัดหมายกันที่หนองคาย พี่ต่วง เดชอุดม อุบลราชธานี และน้องนุ้ก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ทำหน้าที่เป็น Node อีสาน ทีมจัดการระดับภาค

วันแรกเราจัดกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าด้วย Powerpoint มีเวลาให้ซักถามกันเต็มที่ ที่โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อ.เมืองหนองคาย

วันที่สองเข้าเยี่ยมชุมชนที่บ้านพลายงาม หมู่ ๑๑ ตำบลคอกช้าง และโรงพยาบาลสระใคร อ.สระใคร หนองคาย

อิ่มเอมใจที่เห็นพี่ ๆ น้อง ๆ มีความสุข บรรยากาศกันเองมาก ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์แน่นเหนียวจากหลายสายถักทอ ก่อเป็นความไว้วางใจ ศรัทธากันและกัน

จบที่เดียวกันบ้าง เคยทำงานร่วมกันมานาน เข้าร่วมเครือข่ายทันตแพทย์-ทันตบุคลากรผู้นำสร้างเสริมสุขภาพช่องปากมาก่อน ตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๕๒ (โครงการสำนักทันตฯ โดยพี่เพ็ญ พี่บุญเอื้อ พี่พวงทอง พี่สุรัตน์ รับทำต่อ)

หรือแม้แต่คนใหม่ ๆ ที่ทยอยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ มีบุคลิกของคนทำงานชุมชน ร่าเริงเป็นมิตร พร้อมเปิดใจเรียนรู้ เห็นพัฒนาการของการชอบแบ่งปัน เป็นผู้ให้และรับ ไม่กั๊ก ไม่หวง ... อยากแลก ๆ ๆ ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มใจ ... หรือเพราะเป็นระดับครีมที่ถูกเลือกมาแล้ว อิ อิ


AAR (After Action Review)

คำถามที่ ๑. ชอบอะไร ในพื้นที่ที่มาแลกเปลี่ยน

คำถามที่ ๒. จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนางานต่อ ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

^_,^

สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ทำต่อให้วัยทำงานดูแลตนเอง ต่อยอดงานเชิงรุก


น้ำพอง ชอบการประชุมสัญจร ของ อสม. ที่ไปรายหมู่บ้าน ของตำบลคอกช้าง สระใคร

การมีส่วนร่วมของกองทุนสระใคร

ทำต่อ งานบุญปลอดน้ำอัดลม ทำให้วัตถุประสงค์ชัดขึ้น

ทำการแปรงฟันต่อ ๓อ ๒ส ๑ฟ เช่น ๒+-๒ กลับไปหารือทีมก่อน


น้ำพอง ชอบสระใคร ชุมชนเข้มแข็ง ชอบบ้านผือ ทีมหมอครอบครัว

เป็น นักวิชาการ มาจาก ทันตาภิบาล เข้าใจน้อง อำนวยความสะดวกเหมือนทีมบ้านผือ

ทำต่อ พื้นที่ใหม่ ๓อ ๒ส ๑ฟ


สระใคร ชอบโพนทอง ติดตาม DM คัดกรอง ดูแลช่องปากไปด้วย มากกว่า ๕๐% ที่ได้รับการรักษา

ทำต่อ ตรวจคัดกรองสุขภาพ ดูแลปรับเปลี่ยนการให้ความรู้

เป็นกลุ่มหลักในครอบครัวที่ดูแลคนอื่นต่อ มีพลัง

^_,^

บ้านผือ ชอบสระใคร มองเห็นชุมชน เลือกหยิบจับชุมชน พัฒนาต่อ จนเข้มแข็ง จาก ผู้ใหญ่บ้านไม่มีอะไร บอกกันต่อ จนยอมทำ ปฏิบัติตาม

ชอบโพนทอง แบบฟอร์ม หมู่บ้านต้นแบบ ลองทำต่อ มหัศจรรย์


หมอแอน บ้านผือเข้าร่วมทุกครั้งมีความสุข ส่วนตัวเป็นคนใหม่ที่บ้านผือ

ครั้งนี้โอกาสที่ดีรู้จักน้อง ๆ ในทีม รู้จริตน้อง ๆ เราอยากรู้ข้อมูลบ้านผือก่อน

ปีที่ ๒ จะทำงานกับภาคี การเลือกชุมชนที่สระใคร วิถีชุมชนไม่ต่าง

ชอบโพนทอง ให้ ปชช.ดูแลตนเอง พึ่งตนเอง ไม่จับปลาให้เขากิน

ให้เขา Self care ให้ได้ ทำคลินิกไม่จบ คุยกับคนที่จะสร้างสุขภาพ

ชอบน้ำพอง ติดตามพี่โอ แต่ละตำบลขึ้นงาน ส่งเสริมช่องปาก กินกอดเล่นเล่า

ขอเรียนรู้ด้วย พื้นที่แรก ๆ

ทำต่อ นัดต่อจากคัดกรอง ทำคุณภาพชีวิต ทำชุมชนเต็มที่ concept เลือกชุมชนที่มีต้นทุน เห็นได้ว่าทำได้จริง เครือข่ายส่วนอื่นเข้มแข็ง ต่อยอด สร้างสุขภาพ

^_,^

โพนทอง ชอบทุกพื้นที่ น้ำพอง อสม.ไม่ส่งงาน ไม่เสร็จ ไม่จ่ายเงิน เป็นการกระตุ้น

ชอบผู้สูงอายุดูแลบุตรหลาน


บ้านผือ อยากได้สีแดง ๑ คน บ้าง

สระใคร รู้เลยว่า ผู้นำ ทีม อสม. บุคลากรของเรา พาทีมทำ สำเร็จเหมือนหมออ้อบอก ทีมที่หันหน้าหากัน มีแรงผลักดันทำไปตลอด ขยายไปเรื่อย ๆ

ทำต่อ สรุป DM ตรวจ แบบสอบถาม พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล

ได้แบบสอบถามที่มีประสิทธิผล ทั่วประเทศได้ใช้


อ้อม โพนทอง ชอบบ้านผือ ผลตรวจดีมาก พื้นฐานดี โพนทองอยากได้บ้าง

ทำต่อ พัฒนาระบบดีกว่าเดิม


หมอเยา โพนทอง ถ้าทันตแพทย์ผู้นำไม่ทำ ให้สมาชิกทีมพากันทำเอง (ผู้เขียน : กุศโลบายของคุณหมอเยา ให้น้องเติบโต)

^_,^

พี่ต่วง Node อีสานทำงานอย่างมีความสุข เนื้อหาพอมี ใช้เวลาอีกนิด ได้ผลงานที่ดี

ถอดบทเรียนจากสรุปเนื้อหามากมาย ทำกระบวนการต่อ ขอบคุณทุกคน

ร่วมกับนุ้กขออาสารับส่วนขาด (ผู้เขียน : คุณลักษณะพี่ต่วง ผู้นำ node ที่น่ารัก รับผิดชอบสุด ๆ)


น้ำพอง ชอบเข้าพื้นที่วันนี้ที่สุด สระใคร บอกว่า ทีมเข้มแข็งมาก หลายคนบอก

ค้นหาศักยภาพของชุมชน หาข้อดีของเขา ดึงออกมาเอง ดูอยู่ห่าง ๆ

เขาทำงาน สุขภาพเดินไปได้ด้วยตัวเขาเอง เหมือนหมออ้อบอกไม่ได้ไปตลอด

คนในดูแลคนในชุมชนเขาเอง ชอบ ๒+๒-๒

บ้านผือ ชอบการ Present ทำงานร่วมโดยสหวิชาชีพ

ทำต่อ วางเป้าหมายให้ชัด สำเร็จมากขึ้น ทั้งคลินิก ชุมชน

^_,^

เดชอุดม อุบล ดูงาน ประทับใจทุก รพ. หมอต่วงคงมีโจทย์ต่อ

ชอบสระใคร เชื่อมงาน รพ.สต. รพ.สระใคร ชุมชน ทั้งสุขภาพทั่วไป

สุขภาพช่องปาก สิ่งแวดล้อม จัดการขยะ เศรษฐกิจพอเพียง


อ.สุธา เติม Change จาก Problem-based เป็น Scenario-based

เหมือนที่ถามผู้ใหญ่บ้าน (พ่อประสิทธิ์ นิละกุล) เห็นภาพเป้าหมายก่อน ค่อย Input, intervention

ฝันให้ใหญ่ค่อย ๆ ก้าวเดินไป


อ.สุปราณี ดาโลดม ประทับใจทุกที่ ทำงานหนัก หลายกลุ่ม มีทั้ง

1. Special Project

2. ทำในสิ่งที่รับผิดชอบอยู่แล้ว เช่น PCC

โครงการกลุ่มวัยทำงาน เป็น jigsaw นอกจาก UC มีอีกหลายกลุ่ม ข้าราชการ ประกันสังคม

ทั้งประเทศ UC เยอะสุด ตอบโจทย์ ประชาชนในหมู่บ้านของเรา

PCC ยังไม่ชัดว่า ทันตฯ เข้าไปเชื่อมได้อย่างไร ทีมนี้คงจะตอบได้

หลาย ๆ กลไก ลปรร. เสนอให้พื้นที่ อื่น ๆ หยิบไปใช้ตามบริบทที่เหมาะ

ขอบคุณทุกทีมที่เข้าร่วม

^_,^

อำเภอสระใครยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพพื้นที่ให้ทีมที่มาแลกเปลี่ยนได้เข้าชุมชนบ้านพลายงาม เขตงานของ รพ.สต.คอกช้าง อำเภอสระใคร หนองคาย

เหมือนที่ตอบคำถามสุดท้ายของคุณหมอกล้วย แห่งอำเภอแม่จัน เชียงราย

ด้วยความเชื่อในศักยภาพของชุมชนเต็มหัวใจ จึงปรับบทบาททีมบุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุน เอื้ออำนวยให้ทีมชุมชนดูแลสุขภาพคนในชุมชนกันเอง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ เรียนรู้ร่วมกันไป ... ประสบการณ์จะเพิ่มความรอบรู้ให้ทีมชุมชน

ฝันใหญ่และจะไปถึงแน่นอน

ราตรีสวัสดิ์ก่อนค่ะ

ทำอะไรคะก่อนเข้านอน ... อย่าลืมน้า

^_,^

(เลขาธิการมูลนิธิทันตสาธารณสุข ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย มอบของที่ระลึกการเยี่ยมเยียนแด่ นพ.อลงกฏ ดอนละ ประธาน คปสอ. สระใคร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร หนองคาย)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงานความเห็น (0)