ลงชุมชนครั้งที่5ศึกษาการทอผ้าไททรงดำ บ้านสะเเกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมไทยทรงดำของชุมชนบ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่10/4/2560กลุ่มผมได้มีโอกาสไปลงพื้นทีี่อีกครั้งครับครั้งนี้พวกเราได้ไปดูวิธีการทอผ้าโดยมีคุณป้านีเป็นคนสาธิวิธีการทอให้กับพวกผมครับ


(เครื่องทอผ้าที่คุณป้านีจะใช้ทอผ้าให้พวกเราดูครับ)


(คุณป้านีสาธิตและสอนวิธีการทอผ้าให้ครับ)


คุณป้านีสาธิตและสอนวิธีการทอผ้าให้ครับ)

คุณป้านีสาธิตและสอนวิธีการทอผ้าให้ครับ)

เรามีVDOวิธีการทอผ้ามาให้ดูด้วยครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมไทยทรงดำของชุมชนบ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)