กลุ่ม/องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษา บ้านสารภี (ครั้งที่4). หมู่เรียน57/42

การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขังเดี่ยวในร่องน้ำสวนมะพร้าวความเป็นมากิจกรรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขังเดี่ยวในร่องน้ำในสวนมะพร้าว เป็นกิจกรรมที่สร้างวิถีธรรมชาติ ในการทำสวนมะพร้าวเพราะจังหวัดสมุทรสงครามจะมีสภาพดินเป็นดินเหนียว การระบายน้ำไม่ดี จึงต้องยกเป็นร่องปลูกมะพร้าว และก็จะมีร่องน้ำในสวนมะพร้าว ซึ่งจะมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลาหรือมีน้ำขังในร่องสวน คุณสุชล ก็มองเห็นว่าจะมีกุ้งใหญ่เข้ามาเจริญเติบโตในร่องน้ำในสวนเป็นจำนวนมากแต่ไม่ค่อยได้ผลดีเพราะเวลา กุ้งจะโตกุ้งจะลอกคราบแล้วมันก็จะกินกันเองทำให้เกิดความสูญเสีย คุณสุชล จึงจับลูกกุ้งก้ามกรามในร่องสวนในเวลากลางคืนเพราะ จะจับง่ายเวลาน้ำแห้งใช้ไฟฉายส่องดูจะเห็นลูกกุ้งมีตาแดงตัวสีเหลืองก็จะจับแล้วเอามาเลี้ยงในกระชังหรือตะกร้าพลาสติกตาถี่หาซื้อได้จากร้าน ขายของ 20 บาท ซื้อมา 2 ตะกร้า แล้วคว่ำเข้าหากัน ใช้ขวดน้ำขนาด 1 ลิตร ขวดเปล่า ผู้ทำทุ่นลอยให้ตะกร้าจุ่มน้ำ 1 ลูก และอยู่บนน้ำ1 ลูก เจาะรูด้านบนตะกร้าลูกที่อยู่บนน้ำขนาดกว้าง 3X3 นิ้ว แล้วปล่อยกุ้งลงไปเลือกชุดละ 1 ตัว ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ในร่องน้ำ 1 ร่อง สามารถเลี้ยงกุ้งขังเดี่ยวได้20-50 กระชังแล้วแต่ความยาวของร่องน้ำในสวนมะพร้าว เลี้ยงไว้ประมาณ 6-7 เดือนก็จับขายได้ ราคากิโลกรัมละ 500-800 บาท ขนาดประมาณ 5-6 ตัว/กิโลกรัม กุ้งตัวละ 100-120 บาท ซึ่งก็สามารถทำรายได้ให้กับคนขยันอย่างคุณสุชล สุขเกษม ได้เป็นอย่างดี.....ประโยชน์ของการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขังเดี่ยวในสวนมะพร้าว

  • จำนวนกุ้งที่เลี้ยงในแต่ละกระชังกุ้งจะเจริญเติบโตได้ดี และไม่ กินกันเองในเวลาที่กุ้งลอกคราบ เพราะมีตัวเดียว
  • เป็นการใช้พื้นที่ร่องน้ำในสวนมะพร้าวให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ
  • เป็นการสร้างรายได้ที่ดีสำหรับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาเกษตรอินทรีย์ (ครั้งที่1) กลุ่ม3 หมู่เรียน57/42ความเห็น (0)