สอ.มศว : หลักการสหกรณ์และความต้องการของคน (สมาชิก) 3 ฝ่าย

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักการและวิธีการของผู้ให้บริการ คือ จะต้องบริการให้บุคคล 3 ฝ่ายมีความพึงพอใจมากที่สุดอย่างเป็นธรรมทั้ง 3 ฝ่าย

หลักการของสหกรณ์ คือ การลงทุนร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันอย่างเป็นธรรม...

คน (สมาชิก) ในสหกรณ์ที่สำคัญที่สุด มี 3 ฝ่าย (ไม่นับกรรมการและเจ้าหน้าที่) คือ (1) ฝ่ายที่สะสมหุ้น (2) ฝ่ายที่ฝากเงิน (3) ฝ่ายที่กู้เงิน

  • # คนที่สะสมหุ้น ต้องการ เงินปันผลสูง


  • # คนที่ฝากเงิน ต้องการ ดอกเบี้ยสูง


  • # คนที่กู้เงิน ต้องการ ดอกเบี้ยต่ำและเงินเฉลี่ยคืนสูง


คราวนี้ก็เป็นความลำบากของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องบริการให้บุคคล 3 ฝ่ายมีความพึงพอใจมากที่สุดอย่างเป็นธรรมทั้ง 3 ฝ่าย

# คนที่สะสมหุ้น ก็จะมี limit ให้สะสมได้ 3 แสนหุ้น เป็นเงิน 3 ล้านบาท ใน 3 ปีหลัง (59,58,57) นี่ได้ปันผลร้อยละ 6 หรือได้ปันผลปีละ 1.8
แสนบาทขึ้นไป

# คนที่ฝากเงิน ก็อยากได้อัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งผมเลือกฝากสินทรัพย์ทวี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 3.75 ซึ่งมี limit ฝากได้ 5 บัญชี รวมกันไม่เกินเดือนละ 25,000 บาท เป็นเงินต้น 6 แสนบาทใน 2 ปี และได้ดอกเบี้ยรวมราวๆ 25,000 บาท (๒ ปี)

# คนที่กู้เงิน อย่างผม ก็ต้องการดอกเบี้ยต่ำ (ร้อยละ 6.25) และเฉลี่ยคืนสูง (ร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่จ่ายรวม 1 ปี) ซึ่งเมื่อหักลบกลบกันแล้วเหลือดอกเบี้ยสุทธิที่ร้อยละ 5 ซึ่งต่ำกว่าอัตราเงินปันผล

ซึ่งโดยภาพรวมแล้วผมก็พอใจ..แม้่ว่าสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเดียวกันหมด ไม่ว่าจะกู้ไปทำอะไรก็ตาม....

# หลักการทางเศรษฐศาสตร์ของมนุษย์.. คือ ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด ภายใต้ทรัพยากรอันมีจำกัด...beeman2017


บีแมน
หอพักมน.นิเวศ 3
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)