ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการกลุ่มโรงงานผลิตน้ำพริกแม่สุสุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ลงพื้นที่ครั้งที่ 10)

กลุ่มของดิฉันแสดงความขอบคุณแม่สุดใจ คุณน้าธนพรและพี่ๆทุกคนในโรงงานที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจนทำให้วิจัยในครั้งเสร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะเปิดเผยให้ทราบไม่ได้ แต่ข้อมูลที่พวกเราได้ก็มีประโยชน์ไม่มากก็ก็น้อย สุดท้ายขอขอบคุณโรงงานน้ำพริกแม่ส.สุดใจนะคะที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่พวกเรา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการกลุ่ม : กรณีศึกษา กลุ่มน้ำพริกแม่ส. สุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)