คะแนน nt ปีการศึกษา 2559ในที่สุดมีการสรุปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1.สพฐ.ได้ทดสอบความสามารถพื้นฐานฯ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) โดยมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าทำการทดสอบจากสังกัดต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 31,517 โรงเรียน และมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 797,946 คน

2.สังกัดของนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 10 สังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ (พศ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโฮมสคูล

3.ผลการทดสอบระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) พบว่า ความสามารถด้านภาษา (Literacy) มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 51.00) ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 36.99) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 53.37)

4.ผลการทดสอบจำแนกตามต้นสังกัด

4.1 ความสามารถด้านภาษา (Literacy) พบว่า สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 67.16) รองลงมา คือ สช. (54.16) กศน. (51.42) สพฐ. (50.29) กทม. (49.90) เมืองพัทยา (49.02) โฮมสคูล (48.69) อปท. (47.78) ตชด. (39.36) และ พศ. (34.47) ตามลำดับ

4.2 ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) พบว่า สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 51.54) รองลงมา คือ โฮมสคูล (38.85) สช. (38.43) สพฐ. (37.35) กทม. (32.23) เมืองพัทยา (31.96) อปท. (31.52) กศน. (31.42) ตชด. (29.23) และ พศ. (22.54) ตามลำดับ

4.3 ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) พบว่า สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 70.39) รองลงมา คือ สช. (56.78) โฮมสคูล (55.30) สพฐ. (52.62) กทม. (52.27) กศน. (51.42) เมืองพัทยา (50.22) อปท. (49.88) ตชด. (39.84) และ พศ. (36.35) ตามลำดับ

4.4 รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน พบว่า สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 63.05) รองลงมา คือ สช. (49.79) โฮมสคูล (47.61) สพฐ. (46.75) กทม. (44.80) กศน. (44.76) เมืองพัทยา (43.73) อปท. (43.06) ตชด. (36.14) และ พศ. (31.12) ตามลำดับ

5.ผลการทดสอบของ สพฐ. ทั้งสิ้น 27,602 แห่ง และมีนักเรียนเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 525,184 คน

5.1 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy) พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 50.29) ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 37.35) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 52.62)

5.2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558) พบว่า ผลการทดสอบของปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65) และความสามารถด้านเหตุผล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.07) ส่วนความสามารถด้านการคำนวณ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 3.00)

กำลังให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ปรากฎต่อสื่อ ตามข้อความที่กล่าวถึง จะได้ตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป

คำสำคัญ (Tags): #Nt ปีการศึกษา 2559
หมายเลขบันทึก: 627925เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2017 21:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2017 21:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี