​170407-3 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Complement & compliment

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.04.06

Ref: #596551


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “complement” และ “compliment”

ออกเสียงคล้ายกันมาก โดย ออกเสียงสั้นกว่า นาม เมื่อเป็น กริยา

นาม สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KOM-pluh-muh nt”

กริยา สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KOM-pluh-ment”

ใน British English ออกเสียง “pli”

และ US English ออกเสียง “ple” ทั้งเมื่อเป็น นาม และ กริยา


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบายว่า ใช้ “complement” และ “compliment” เป็น นาม และ กริยา

เมื่อ “สิ่งหนึ่ง ‘complements’ อีกสิ่ง” หมายถึง

“ทั้งสองอย่างนั้น ช่วยเพิ่ม ‘คุณภาพที่ดี’ ของกันและกัน” เมื่อนำมารวมกัน เช่น

‘Nutmeg, parsley and cider all complement the flavor of these beans well.’

‘Current advances in hardware development nicely complement British software skills.’

เมื่อ “คุณ ‘compliment’ บางคน” หมายถึง

คุณ “บอกพวกเขาว่า ‘คุณชื่นชม’ บางสื่ง ที่พวกเขามี หรือบางสิ่งที่พวกเขาทำ” เช่น

‘They complimented me on the way I looked.’

‘She is to be complimented for handling the situation so well.’

และว่า “compliment” คือ “บางสิ่งที่คุณทำ หรือกล่าว กับบางคน”

เพื่อแสดงความชื่นชม ที่คุณมี กับพวกเขา เช่น

‘You say that you pay someone a compliment.’

‘He knew that he had just been paid a great compliment.’


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ “complement” และ “compliment”

อาจ สับสนจากเสียงที่คล้ายกัน หากแต่ ความหมาย แตกต่าง ชัดเจน

เมื่อใช้ “complement” เป็น นาม หมายถึง

“บางสิ่ง ที่สมบูรณ์หรือนำสู่ความครบถ้วนสมบูรณ์” (complete/perfection) เช่น

‘The antique silver was a complement to the beautifully set table.’

เมื่อใช้ “complement” เป็น กริยา หมายถึง

‘to serve as a complement to.’

และ นาม “compliment” หมายถึง

“การแสดง/การกระทำ ที่แสดงมารยาท/ยกย่อง” เช่น

‘They gave us a compliment on our beautifully set table.’

ขณะที่ เป็น กริยา “compliment” หมายถึง

‘to pay a compliment to.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)