ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สำหรับนักศึกษาชายที่เกิดปี 2540

ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการเตรียมเอกสารให้พร้อม และยื่นความประสงค์ออนไลน์ในเดือนกันยายน 2560 และส่งเอกสารในเดือน ตุลาคม 2560 โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage: งานวินัยนักศึกษา มข. หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา หรือโทร. 0-4320-2356


โดยต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นผ่อนผัน ประกอบด้วย

  • สำเนาใบ สด.9 (ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 1 แผ่น
  • สำเนาใบ สด.35 จำนวน 1 แผ่น
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
  • หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ (ขอที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 1 แผ่น (ถ้ามี)
  • กรณีเป็นนักศึกษา ระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ให้นำสำเนาใบ สด.43 มาประกอบด้วย (กรณีประสงค์ผ่อนผัน)


ตัวอย่างใบ สด. 9


(ขอบคุณภาพจากสื่ออนไลน์)


ตัวอย่างใบ สด. 35

(ขอบคุณภาพจากสื่ออนไลน์)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)