ลักษณะของการแปลที่ดี

ความซื่อตรง ในความหมายของการแปลภาษา

คือ การแปลให้ถูกต้องตามความหมายเดิมของต้นฉบับที่สุด

ความสวย ในความหมายของการแปลภาษา

คือ การใช้คำ และความสละสวลยของการแปลภาษา

ซึ่งหากนักแปลภาษาเน้นแปลภาษาโดยความถูกต้องตามต้นฉบับ ภาษาที่ใช้ในการแปลนั้นก็อาจจะไม่มีความสละสลวยเท่าที่ควร แต่ถ้านักแปลภาษาเน้นแปลภาษาในเรื่องความสละสลวยของภาษา การแปลภาษานั้นอาจไม่ถูกต้องเหมือนต้นฉบับเดิม

แต่ลักษณะของการแปลเอกสารที่ดีนั้น การแปลเอกสารต้องมีคุณสมบัติทั้ง 2 อย่าง คือต้องมีทั้งความถูกต้องและความสละสลวยของภาษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการแปลภาษาบ่อยๆนั่นเอง

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Englishความเห็น (0)