ไม่เป็นสาระไม่พูด

No Nonsense Spoken


Nonsensical subjects such as matters dealing with

sensual desires will never pass my lips.

I would be embarrassed to talk about them. When I was young,

I was even more embarrassed, but now as an old woman,

I feel more liberty to talk about it.

ไม่เป็นสาระไม่พูดเรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นส</wbr>าระ เช่น เรื่องกาม
ยายไม่เคยพูดเลย และอายที่จะพูดด้วย
ยิ่งเมื่อยายเป็นสาวยิ่งอาย</wbr>
มาก
มาเดี๋ยวนี้ยายแก่มากแล้ว
บางเรื่องจึงกล้าพูด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายของการแปลความเห็น (0)