มีคำถาม...ถามดิฉันว่า...ฝึกจิตไปทำไม..นั่งสมาธิไปทำไม...
ปฏิบัติไปทำไม...ทานมื้อเดียวไปทำไม...
อยากไปเป็นผู้บรรลุธรรมเหรอ
มีความทุกข์เหรอ...มีความเสียใจเหรอ..อยากพ้นทุกข์เหรอ..

หลากหลายคำถามากมายที่มักโดนถามอยู่เสมอ...

จริงแล้ว...เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ตนเองสนใจมาตั้งนาน..
เริ่มเรียนทางนี้อย่างจริงๆ จังๆ...มาตั้งแต่เรียนโทใบแรกประมาณปี 40
และมักสนใจอ่านหนังสือประเภทนี้...มาตั้งแต่ประมาณเรียน ป.ตรี
ถามว่ามีความทุกข์ไหม..ก็คงจะมีเหมือนคนอื่นทั่วๆ ไป
ทุกข์ที่ว่า..ไม่ได้ทำให้ตนเองเดือนร้อนมากมาย...
วันเวลาผ่านไป...พิจารณา..ทุกข์นั้นก็หายไป..และเกิดใหม่วนไปมาสลับกับสุข

หากแต่เป้าหมาย...ที่แท้จริงที่ตนเองสนใจ คือ...
ต้องการที่อยากจะพัฒนาชีวิต...
หาคำตอบ...มาเพื่อตอบคำถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย..
แม้การอ่าน..จะพอได้แนวทาง..แห่ง "ชีวิต"...
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เราลึกซึ้งมากเท่ากับที่เราลงมือปฏิบัติศึกษา...ผ่านประสบการณ์ที่แท้จริง..

...
การดำเนินชีวิตทุกวัน...เราต้องเผชิญต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระทบมากมาย...
หากเรามีทุนสะสมแห่งชีวิตไม่มากพอ...เราอาจเพรี้ยงพร้ำ..ตกหลุมพราง..ที่เราขุดดักตัวเองได้..
ดังนั้น..การที่เราลุกขึ้นมาเรียนรู้..."ชีวิต"...เพื่อพัฒนาชีวิต...อย่างที่พึงทำ
ย่อมทำให้เราก้าวย่าง...แต่ละก้าว...ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..แห่งการมีลมหายใจอยู่ ณ ปัจจุบันได้
และได้อย่างมีสุข...แม้สุขนั้นจะซ่อนอยู่ในทุกข์...แต่ก็ทำให้เรามองเห็นสุขนั้นได้เสมอ...