ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตกกรณีศึกษา เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านต้นลาน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ( ครั้งที่ 2 )

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตกกรณีศึกษา เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านต้นลาน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ สุคนธ์ นามสกุล แขกประยรู อายุ 71 ปี

ที่อยู่ 42/9 หมู่5 ตำบล สัมปทวน อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่3 โรงเรียนเกื้อวิทยา

สถานะภาพ สมรส มีบุตร 3คน

อาชีพ เคยรับราชการ

เบอร์โทร 081- 5734105

ปัจจุบัน เป็นแกนนำพัฒนาชุมชนภายในชุมชน เกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อลดปัญหาขยะภายในพื้นที่และให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาของขยะและรู้คุณค่าของขยะ

๑. ประวัตศาสตร์ชุมชน ตําบลสัมปทวน จากการเลาขานสืบต่อกันมาว่า ในแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผานบ้านเรือนของประชาชนในตําบลมี ชาวบ้านหลายคนพบเห็นเกศของพระพุทธรูปสามองค์ลอยน้ำโผล่ขึ้นมา(พระพุทธรูปทั้ง สามองค์ดังกล่าวประกอบไปด้วย หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม) ซึ่งท่านได้ลอยทวนน้ำมาติดที่โค้งน้ำสัมปทวนซึ่งเป็นโค้งน้ำ ขนาดใหญ่ชาวบ้านจึงได้ใช้เชือกดึงเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน แต่พระพุทธรูปทั้งสามองค์ไม่ยอมขึ้นที่วัดสัมปทวน กลับ ไหลทวนกระแสน้ำขึ้นมาวนเวียนอยู่ตรงวัดสัมปทวน จนสุดความสามารถและความพยายามของชาวบ้าน พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ก็ไม่ยอมขึ้นจากน้ำและได้จมหายไปตามกระแสน้ำไหล ชาวบ้านจึงเรียกเหตุการณ์ความมหศจัรรย์ดังกล่าวว่า “ สามพระทวน “จึงเล่าขานต่อกันมา จนตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน จนปัจจุบันกลายมาเป็นตําบล“สัมปทวน” จนถึงทุกวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านต้นลาน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)