ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตกกรณีศึกษา เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านต้นลาน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ( ครั้งที่ 1 )

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตกกรณีศึกษา เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านต้นลาน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลงพื้นที่ครั้งแรก

ถามลุง ถึงบริบท ชุมชน

1.พื้นที่ 11,000ไร่ – 700 ไร่ ตั้งแต่รัชกาลที่ 6 -รัชกาลที่10

พื้นที่ติดแม่น้ำ 3.7 ก.ม.

2.ประชากร 910 ครัวเรือน = 1320 ครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยว

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง วัด 4 วัด

3.ทรัพยากร ลุ่มแม่น้ำ แต่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ วิถีชีวิต โรงงานอุตสาหกรรม

4.องค์กรชุมชน ไม่ต่ำกว่า 30 แห่ง เงินสนับสนุน ภาครัฐ15 ล้าน

5.นับถือ ศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านต้นลาน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)