สัมผัสหนาวที่ดอยอ่างขาง(ตอนที่ 2)

ครูแอ๋ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้าวันที่ 22 มกราคม 2560

ชมไร่สตอเบอรี่แต่ไม่ได่สตอเบอรี่ เพราะราคาค่อนข้างแพงและที่สำคัญเรายังไปท่องเที่ยวอีกหลายที่กลัวว่าจะเละเสียก่อน สายแล้วออกจากที่นี่ไปทานอาหารเช้าก่อนที่คณะจะไปดูศึกษางานสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นสถานีเกษตรที่ปลูกพืชผักและไมัเมืองหนาว …ตามมาค่ะ จะพาไปเที่ยวชม…?????????

ประมาณ 08.00 น. ออกจากไร่สตอเบอรี่ มุ่งหน้าไปทานอาหารเช้า ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฎร ที่หมู่บ้านผักไผ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และได้เสด็จผ่านบริเวณ ดอยอ่างขางทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ที่ อาศัย อยู่บริเวณนี้ ทำการปลูกฝิ่น แต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ จึงทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นมี การปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่ เลยและสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนักประกอบกับ พระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จาก การปลูกท้อพื้น เมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลอง วิธีติดตาต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงสละ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขาง ส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการ หลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ. ศ. 2512 โดยทรงแต่งตั้งให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้สนองพระบรมราช โองการใน ตำแหน่งมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เป็น สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิด ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผักไม้ดอก เมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่าง แก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูก ซึ่งต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

บริเวณนี้เป็นมุมกาแฟโครงการหลวง มีมสวย ๆ ให้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก มีมุมนั่งทานกาแฟและซื้อติดมือกลับบ้านได้ด้วยค่ะ

สวนแปดสิบ
เป็นสวนจัดกลางแจ้งจะอยู่ด้านในสถานีฯ ตรงข้ามบริเวณสโมสร ซึ่งสวนนี้ตั้งชื่อตามอายุขององค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในวาระที่ทรงมีอายุครบ 80 ชันษา โดยจะจัดตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว นานาชนิด เช่น กะหล่ำประดับ เดซี ลินาเลีย ชบาอาบูติลอน ฯลฯ

สวนผักเมืองหนาว


สวนบ๊วย


สวนกุหลาบอังกฤษ
เหตุที่เรียกกุหลาบก็เนื่องมาจากกุหลาบที่ปลูกในสวนแห่งนี้ เป็นกุหลาบที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษโดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งสายพันธุ์ที่นำเข้ามาปลูกนั้นมีมากกว่า 200 กว่าสายพันธุ์


ตื่นเต้นที่ได้เห็นได้ชมดอกซากุระแท้ ตามมาค่ะ


ดอกซากุระแท้บานในสถานีเกษตรหลวงฯ
ซึ่งจะเรอ่มบานในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี จุดชมซากุระแท้ดอยอ่างข่าง มีอยู่ 3 จุด คือ ระหว่างทางภายในสถานี ฯ สวน 80 และ สวนกุหลาบอังกฤษ วันที่ไปดอกเต็มต้นมีทั้งขาวและชมพู แต่ยังไม่บาน ได้เห็นเท่านี้ก็ชื่นใจแล้ว

มีความสุขที่ได้มาสัมผัสอากาศหนาวที่นี่ ได้ชมดอกไม้เมืองหนาวสวย ๆ ของฝากติดมือกลับไปเป็นสินค้าในชุมชนผลิตขึ้นมาเอง ได้แก่ เหล้าข้าวโพด เหล้าลิ้นจี่ และเหล้าสตอ้บอรี่ คนที่ได้จิบเหล้านี้เข้าไปแล้ว บอกว่าอยากไปอ่างขางอีก ....ไปซื้อเหล้า....อร่อยหรือไม่คิดดูจ้ะ เวลามีจำกัดต้องไปแล้ว...ลาแล้วอ่างขางที่แสนสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)