​สนิมใจ ปลีกวิเวกคลายทุกข์

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สนิมใจ ปลีกวิเวกคลายทุกข์

ดร.ถวิล อรัญเวศ

ใครก็ตาม ถ้าเห็นว่าตนเอง มีใจไม่สบาย เร่าร้อน ควรหาทาง

ปลีกวิเวก มานั่งสงบพิจารณาธรรมะ จะทำให้ใจสบาย เมื่อใจสบาย

เรี่ยวแรงก็จะมี และทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนมีสมาธิ

ทำอะไรก็มีสุข ร่างกายก็เป็นสุข ใจก็เป็นสุขด้วย

ได้อ่านหนังสือธรรมะ ว่าด้วยมละ หรือมลทิน 9 อย่าง จะว่า

เป็นสนิมใจก็ได้ และได้วิธีแก้ไขด้วยครับ

  • คนขี้โกรธ มักผูกอาฆาตพยาบาท ต้องฝึกเป็นคนมีเมตตา กรุณา
  • คนชอบลบหลู่คน ไม่สำนึกในบุญคุณ แก้ด้วยกตัญญู กตเวที
  • คนขี้อิจฉา ริษยา แก้ด้วยฝึกแสดงมุทิตาจิตเป็นนิตย์ต่อกัน
  • คนตระหนี่ถี่เหนียว แก้ด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  • คนมีมายา แก้ด้วยฝึกเป็นคนซื่อตรง
  • คนสาเถยยะ หรือชอบโอ้อวด อวดมั่งอวดมี แก้ด้วยอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะถ่อมตน คนรัก อวดนัก คนจะชัง
  • คนชอบพูดปดหลอกลวง แก้ด้วย ฝึกเป็นคนมีสัจจะ
  • คนปาปิจฉา หรือคนปรารถนาร้าย ปรารถนาชั่ว
  • คนชอบเห็นผิด เห็นกงจักรเป็นดอกบัว แก้ด้วย ทำความเห็นให้ถูกเป็นสัมมาทิฐิ ไม่ใช่มิจฉาทิฐิ

พูดจริงทำจริง พูดอย่างไร ใจอย่างนั่นคิดไม่ซื่อ แก้ไข มีใจปรารถนาดีต่อกัน

ขอให้มีสุขสวัสดิ์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)