การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน

Let me introduce you to.........

ขอแนะนำคุณให้รู้จักกับ..........

May I introduce you to.........

ขอแนะนำคุณให้รู้จักกับ.........

I'd like you to meet..........

ผมอยากให้คุณรู้จักกับคุณ........

This is my friend.

นี่คือเพื่อนของผมครับ

Her / His name is...........

เธอ / เขาชื่อ..........

Do you know each other?

พวกคุณรู้จักกันหรือยังครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)