การแนะนำตัวเอง

การแนะนำตัวเองแบบทางการ

Let me introduce myself.My name is............

ขอแนะนำตัวเอง ผมชื่อ...............ครับ

May I introduce myself? My name is.............

ขอแนะนำตัวเอง ผมชื่อ................ครับ

การแนะนำตัวเองแบบไม่เป็นทางการ

Hello / Hi. I'm.............

สวัสดีครับ ผมชื่อ..............ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)