โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง

เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงของ จ.นครพนม อย่างต่อเนื่อง ศวภ.2 จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเกษตรจังหวัดนครพนม ให้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 หลักสูตร คือ “การปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำ” ในวันที่ 16-17 มี.ค. ที่ บ้านแก้ง อ.นาแก และ “การบริหารจัดการพืชผักในระบบอินทรีย์ครบวงจร” 22-23 มี.ค. ที่ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม และติดตามการใช้ระบบสารสนเทศการผลิตผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตต่อไป
ท่านใดสนใจมาร่วมงานได้ครับ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)